вторник, 5 февруари 2013 г.

Порция смях


 Неотдавна бил открит магазин, в който жените можели да си изберат и да си купят мъж. На входа висяла табела с правилата на работа на магазина със следното съдържание:
1. Вие можете да посетите този магазин САМО ВЕДНЪЖ.
2. В магазина има 6 етажа, като качеството на мъжете се повишава с увеличаването на броя на етажите.
3. Можете да си избирате мъж от който и да било етаж и да се качвате на по-горен етаж.
4. Не се разрешава връщането на по-долен етаж.
   Една жена решила да посети същия този „Магазин за мъже”, за да си намери половинка. След като прочела на входа на първия етаж табелата: „Мъже, които имат работа”, тя веднага се качила на втория етаж. Табелата на втория етаж гласяла: „Мъже, които имат работа и обичат децата.” Жената отишла на третия. Там имало надпис: „Мъже с работа, обичащи деца и необикновено красиви.”
 - Божичко! - зарадвала се жената, но все пак се качила на четвъртия етаж. Там вислела табела: „Мъже с работа, които обичат деца, ослепително красиви и помагащи вкъщи.”
- Невероятно! - възкликнала жената - Много ми е трудно да устоя!
   Но, произнасяйки това, тя все пак се качила на петия етаж. Надписът там бил: „Мъже, имащи работа, обичащи децата, с ослепителна красота,
помагащи вкъщи и много романтични.”
   На жената много й се приискало да остане на този етаж и да си избере половинка, но все пак се преборила с чувствата си и се качила на
последния етаж. И на този етаж прочела надпис със следното съдържание: „Вие сте посетителка № 31 456 012, тук няма мъже, този етаж съществува само за да докаже за пореден път, че е невъзможно да се угоди на една жена. Благодарим ви, че посетихте нашия магазин!"
А точно срещу този магазин бил открит” Магазин за жени”. На първия етаж се предлагали жени, които обичат да правят секс. На втория - богати жени, обичащи да правят секс. А от третия до шестия етаж ДОСЕГА НИКОЙ НИКОГА НЕ СЕ Е КАЧВАЛ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар